News Topic update Blog.

Category Archives: Development Website E-Commerce

Development Website E-Commerce Platform Mobile and Website ASP , PHP

จัดการเอกสารที่สำคัญในระบบการทำงานทุกอย่างด้วย E-Work flows

การทำงานภายใน 1 Loop ของ Flows เช่น ระบบธนาคาร, ระบบการซื้อขาย, ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเมื่อจบ Project แล้วจะเจอระบบงานซ้ำ ๆ วนเวียนกันไปมา เช่น 1. ใบสมัครของลูกค้า / เอกสารการจดทะเบียน / เอกสารอื่น ๆ   ฝ่ายบัญชีตรวจสอบ 2. เอกสารที่ผ่านการลงนาม ฝ่ายกฏหมายตรวจสอบ 3. ฝ่ายขายต้องการตรวจสอบเอกสารย้อนหลัง ฝ่ายขายใช้ในภายหลัง / แก้ไขเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งให้ทางฝ่ายกฏหมายอีกครั้ง 4. ฝ่ายเก็บเอกสาร ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  ฝ่ายเก็บเอกสาร จบขั้นตอนสำหรับ 1 customer ของลูกค้า ปัญหาทำไมต้องมี E-Work Flow เอกสารของลูกค้าไม่ครบ ขาดเอกสารสำคัญบางอย่าง เอกสารลูกค้าหายเก็บรวบรวมมาตรวจสอบภายหลังทำลำบาก เอกสารทั้งหมดอยู่ที่แผนกไหน ไม่ทราบ ตรวจสอบไม่ได้ เอกสารไม่ได้ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ปิดงานของแต่ละแผนกไม่ได้ เราสร้างระบบ E-Work flow ขึ้นมาเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของทางบริษัท ฯ ที่ต้องทำงานกันเอกสารทุกวัน ในแต่ละหัวข้อของการทำงาน เช่น สัญญาในการจัดทำ ... Read More »

สร้าง Website E-Commerce ใน 1 วัน ด้วย Opencart

ช่วงเวลาวันหยุดที่ผ่านมาจากโจทย์ เพื่อนพี่ชายอยากได้ระบบ E-Commerce เป็นสินค้าเป็นสินค้าไม้แกะสลัก, ไม่อยากวุ่นวายไปกับ Website สำเร็จรูป, มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ที่สำคัญทำให้หน่อย ขอ ฟรี ด้วย สิ่งที่เพื่อนพี่ชายเราส่งมาคือ Microsoft word อย่างเดียว และ รูปภาพบางส่วน ให้เวลาในการจัดทำ 1 วัน จากโจทย์ที่ให้มา กับ Plat from E-Commerce ที่เรารู้จักนั้นมันก็หลากหลาย ผลสุดท้ายก็ไปตกกับ Opencart ที่เป็น opensource แล้วก็ ภาษาไทยในการใช้กับ opencart ไป download ได้ที่นี่ ติดตั้งใน Host ของ www.idea2mobile.com โดยให้เป็น Sub domain Name ที่ Link เข้าไปที่ http://shop.idea2mobile.com หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย (ลบ Product ทุกอย่างใน Catalog และสินค้าออกให้หมด รวมถึงรูปภาพ) อยากขายอะไรก็สร้าง Catalog ขึ้นมาเองก่อนเลย ซึ่งในระบบรองรับ ... Read More »

Reviews : ทำระบบ HR Intranet ภายในองค์กรให้ง่ายขึ้น

เคยเขียนระบบ Intranet  Reviews ระบบเข้างานของ Taradsolutions ที่เครื่อง Scan อื่น ๆ ต้องอาย วันนี้มาดูระบบ Consolidate ในส่วนของ HR ที่พัฒนาและส่งมอบให้กับลูกค้าไปส่วนหนึ่งของการใช้งานจริง มันช่วยให้การทำงานของ HR ง่ายขึ้นได้แบบง่ายอย่างปลอกเปลือก โดยลงทุนน้อยกว่าการซื้อเครื่อง Scan นิ้ว เราลงทุนด้วย Computer เก่า ๆ  1 เครื่อง ทำเป็นระบบ Intranet โดยใช้ ระบบปฏิบัติการ Windows XP และ ลง Appserv ไว้ในเครื่องทำการเขียน Program ขึ้นมาให้สำหรับ HR ในการบันทึกการเข้างาน / การออกจากงาน / การเขียนใบลา / การอนุมัติใบลา ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันของการทำงานในองค์กร พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องมี User name / Password ในการเข้าระบบ โดยจะต้องเข้าระบบแล้วจะมาบันทึกการเข้างานของตนเอง ป้องกันการเข้าบันทึกแทนกันได้ ไหม ระบบทีเคย Reviews ไว้นั้นจะ ... Read More »

เก็บประสบการณ์ Opensource Magento E-Commerce สู่การพัฒนา Product เรา

ระบบ E-Commerce ที่เป็นระบบ Open Source นั้นเท่าที่ลองก็ผ่านมาหลายรูปแบบแล้ว ทั้งนี้เราลองมาสัมผัสกับ Magento ระบบ E-Commerce หลังจากที่ได้ยินมานาน หลังจาก Install Setup เสร็จ ตาม Link http://magento.taradsolution.com/magento/index.php/ ประสบการณ์หลังจากที่เจอหน้าแรก และ ลองเล่น Feature ด้านในแล้ว บอกได้คำเดียวว่าประทับใจมาก Magento  มีระบบ Back office ที่แบ่งการทำงานออกเป็นหมาวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น Sale (order / Invoice /Shipments/Credit Memo/ Transactions/Recurring / Billing Agreement/ Terms &conditions) Catalog (Manage Product /Feature Product/Manage Catalog/Attribute/ Reviews &Rating – น่าแปลกใจตรง attribute นั้น จะปลีกย่อยมากในการกำหนด Product แต่ magento นั้นออกแบบมารองรับได้เป็นอย่างดี Mobile ... Read More »

บทวิเคราะห์ ส่วนตัวในปี 2555 กับระบบ E-Commerce ในประเทศไทย

จากประสบการณ์ ในรอบ 1 ปี 2554 ที่ผ่านมาเห็นการเปลี่ยนแปลงการทำ Website  Profile บริษัท ฯ / Website E-Commerce อื่น ๆ รวมถึงการทำ การตลาด Online ผ่าน Channel ด้าน Social Network อย่างเห็นได้ชัด เพื่อให้เข้าถึงกับผู้บริโภค และ มีการบอกต่อมากที่สุดสำหรับ Brand สินค้าและ บริการ ด้วยการทำการตลาด Marketing 2.0 ” ให้ผู้บริโภค เป็นคนบอกต่อ แทนที่ Brand สินค้าจะเป็นคนบอกเล่ารายละเอียดสินค้าของตัวเอง” ในปี 2555  การตลาด 2.0 ยังคงดำเนินต่อไป และ จะมีการแข่งขันกันมากขึ้นในแต่ละ Brand  (รวมถึงการมี  Software Function ใหม่ ๆ ตาม Channel ของ Social Network  (คนทำงานทางด้าน Online Marketer ... Read More »

NDA (Non-disclosure agreement) สัญญาปกปิดความลับ สำคัญฉไหน?

Non-disclosure agreement หรือสัญญาปกปิดความลับสำคัญฉไหน ? เป็นโจทย์สำหรับ Software House หรือ Agency Media ที่ต้องรับงานกับทางลูกค้า และ ต้องมีการเซ็นต์ปกปิดความลับทางด้านข้อมูล หรือ เรียกย่อ ๆ ว่า NDA (Non-disclosure agreement) เนื้อหาใน NDA เป็นการตกลงระหว่าง ลูกค้า ฝ่ายหนึ่ง และ ผู้รับข้อมูล /ผู้พัฒนาอีกฝ่ายหนึ่ง ในส่วนข้อตกลงก็จะเป็นการตั้งเงื่อนไขประมาณนี้ ข้อมูลความลับ คืออะไร ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่ได้เปิดเผยให้แก่ผู้รับข้อมูลตามสัญญานี้ โดยลูกค้าหรือโดยบุคคลอื่นในนามของลูกค้า และให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ข้อมูลใดๆ ที่ได้มาด้วยวิธีการตรวจสอบหรือการวิเคราะห์ (2) ข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ซึ่งได้มีการเปิดเผยก่อนหน้าและ/หรือภายหลังการลงนามในสัญญาฉบับนี้ (3) ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การทำงาน การดำเนินการ กระบวนการ แผนงาน เจตนารมณ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ความชำนาญ สิทธิในการออกแบบ ความลับทางการค้า โปรแกรมซอฟท์แวร์ โอกาสในทางการตลาดหรือทางธุรกิจ ลูกค้าและเหตุการณ์ทางธุรกิจของเจ้าของ แต่ไม่รวมถึงส่วนใดๆ ของข้อมูลที่ถูกเปิดเผยด้วยเหตุดังต่อไปนี้ (2.1) เป็นหรือกลายเป็นความรู้สามัญทั่วไป อันปราศจากการผิดสัญญาฉบับโดยผู้รับข้อมูล ... Read More »

เมื่อความง่ายในการใช้จ่ายบัตรเครดิต ความปลอดภัยมันก็อยู่บนความเสี่ยง

Pickpocketing อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกอีกอย่าง แตะก็จ่ายเงินได้ ก็เลยมีรูปแบบ การขโมยเลขบัตรเครดิต เพื่อนำมาใช้ซื้อสินค้าและบริการ เป็นปัญหาเรื่องความปลอดภัย Video นี้เตือนสำหรับบัตรเครดิตในอนาคต ความง่าย เป็นรูปแบบของความไม่ปลอดภัยเป็นอย่างสูง Read More »

คิดต่างมุมสร้าง Community ตัวเองบางครั้งมันก็ดีกว่าไปสร้างใน Facebook

อาจจะมองต่างมุมจากแนวคิดหลาย ๆ คน สินค้าทุกอย่างมันไปลงตัวกับ การตลาด 2.0 หรือ ทางด้าน Social Network ซะเกือบหมดแต่บางครั้งมานั่งทบทวนตัวเองช่วงนี้สนใจกับของประเภทหนึ่ง “วิทยุสื่อสาร”  แต่ในโลก Social Network เพื่อน ๆ ที่อยู่ในโลก Facebook คงจะไม่มีใครชอบเหมือนกับเราทุกคน เพราะสินค้านี้เป็นสินค้าประเภท ชอบโดยส่วนตัว หรือ จะอาจจะมีสินค้าหลายประเภท รสนิยมส่วนตัว ก็ต้องมีพื้นที่ประเภทส่วนตัวที่ชอบเหมือนเรานั้นให้เราหาข้อมูล ถ้าจะไปหาข้อมูลใน Facebook นั้น เท่าที่เราไปสำรวจหลาย ๆ แห่ง ดู ๆ แล้ว Web community นั้นทำได้ดีกว่าที่อยู่ใน face book มีการบริหารการจัดการของเจ้าของ Web ทำให้เกิดความน่าเชื่อถืออีก จากความอยากได้วิทยุสื่อสาร รุ่นที่ชอบในอดีต เพิ่มอีก สัก 1 ตัว ไปเจอ Website ของ Hamsiam เข้าโดยบังเอิญไปดูรายละเอียดของการสร้าง community ที่น่าสนใจ มีร้านค้า วิทยุสื่อสาร ทั้งร้านค้าปลีก และ ... Read More »

Landing Page จิตวิทยาทำ E-Commerce ให้ประสบความสำเร็จ

การที่จะทำให้คนตัดสินใจซื้อผ่านทาง Website Shopping  ทันที ทันใดนั้น Website นั้นจะต้องทำให้เกิดการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 และอารยณ์ร่วมไปกับสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ราคา ที่ยั่วใจ คุณสมบัติที่พิเศษ สินค้ามีจำนวนจำกัด ซื้อได้ที่เฉพาะ Website นี้เท่านั้น นี่คือ จุดสำคัญของการ Website E-Commerce อะไรที่เป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติพิเศษนี้ “Landing Page” พอดีจะไปไต้หวัน เห็น Website นี้ลดราคา สินค้าจากราคา 590 ไต้หวัน มาลดราคาเหลือราคา 199 ไต้หวัน สังเกตุแรกของ Website นี้ การ Shopping ทำไมออกแบบเรียบง่ายจัง นี่แหละ คือ Landing page ที่ดี แยกออกมาเป็น Catalog แยก ชาย และ หญิง มีนายแบบ และนางแบบกระตุ้นให้เกิดอารมย์อยากซื้อขึ้นมาทันที http://www.lativ.com.tw/Page/feature_HeatUp ไหน ๆ ก็จะเดินทางไปละ สั่งซื้อแล้ว ไป Drop ... Read More »

แนวคิดที่อยากจะบอกให้แต่ละ Brand ทำ CSR (Corporate Social Responsibility) เถิด

อุทกภัยน้ำท่วมในปี 2554 โดยส่วนตัวกระทบไป บ้านครอบครัวพี่น้อง 3 หลัง กับเพื่อน ๆ บ้านอีกหลากหลายครอบครัว ซึ่งถ้าน้ำลดแล้วการซ่อมแซมบ้าน หรือการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆที่โดนน้ำท่วมไปนั้น ต้องซื้อใหม่หรือว่าซ่อมแซม อุปกรณ์บางส่วนที่ยังสามารถเอากลับมาใช้งานได้ แต่ในส่วนของ Brand สินค้าต่าง ๆ ถ้าจะให้เข้าถึงผู้บริโภคจริง ๆ ทางเลือกที่จะทำให้ผู้บริโภค มีความจดจำใน Brand สินค้าได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้คือขอให้ทำ CSR (Corporate Social Responsibility) ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเถิด ในช่วงหลังน้ำลดนั้น Brand หรือ บริษัท ฯใดเกียวข้องกับชีวิตประจำวันที่คนโดนน้ำท่วมกระทบ อยากจะขอให้ Brand สินค้า 1. สินค้าที่เกี่ยวกับ วัสดุก่อสร้าง หรือ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดราคาสำหรับ ผู้ประสบอุทกภัยบ้างน่าจะดี (ขอให้ทำกันหลาย ๆ Brand ในช่วงหลังน้ำลด) ลูกค้าจำนวนมากยังไงก็ต้องซื้อสินค้าไปแทนของเก่าที่เสียหายไป 2. เงินบริจาคจากหน่วยงานใด ที่ได้มา Brand สินค้าใด มีศักยภาพ เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้อง กับ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือจะเป็น ทางด้านสินค้าอุปโภค ... Read More »

Scroll To Top