Pruksa ville พฤกษา วิลล์

แนวคิดในกาต่อยอดทางการตลาดด้วย Social Network ให้กับ พฤกษา วิลล์ ให้เจาะกลุ่ม Target มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายทางด้านบ้านให้กับโครงการของพฤกษาวิลล์

Read more

Federbrau (Thailand) Co.,ltd

แนวคิดทางการตลาดของ Beer Federbra โดยใช้ Acitivity ร่วมเล่นเกมส์ แบบ เจาะกลุ่ม Target ตรงกลุ่มโดยจัดงาน Events ร่วมกันกับ Party ต่าง ๆรายละเอียดของ Website เลยต่อยอดและแตกแนว ร่วมกับ Face book

Read more

HTC Thailand Co.,ltd.

เราต่อยอดทางการตลาดให้กับ HTC Thailand ด้วยระบบการสั่งซื้อ Online ผ่านทุกระบบการชำระเงินไม่ว่าจะเป็น Visa / Master card หรือ Conter Service ด้วยการบริการ Shopping บนหน้า Website ได้ทันที ช่วยเพิ่มยอดขายทาง Online

Read more

Thai Beverage Public Company Limited

การทำสื่อ Online Media ให้กับ  Thai Beverage Public Company Limited บริษัท ไทยเบจเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) หรือ เบียร์ช้างในปัจจุบัน เป็น Project ระยะยาวต่อเนื่องโดยรายละเอียดงานเป็นการสร้าง activities ให้

Read more

DTAC ง่ายสำหรับการสั่งซื้อผ่าน Dealer

ระบบการสั่งซื้อภายในสำหรับ  Retail (ร้านค้าปลีกโดยกำหนดโควต้าของสินค้า และ ราคา) ป้องกันการกักสินค้าของ Retailer แต่ละเจ้า ซึ่งเป็นระบบ E-Commerce ภายในของทาง DTAC ในการใช้งาน ระบบนี้พัฒนาด้วยรูปแบบ การเข้ารหัส SSL รองรับการใช้งาน Retailer ทั่วประเทศไทย แต่ไม่ได้

Read more