News Topic update Blog.

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

One comment

  1. มีคน Emails มาถาม ถ้าให้สรยุทธ์พูดเข้ารายการ ตัวเลข xxx,xxx บาทครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top