News Topic update Blog.
Mercedes-Benz กับการทำการตลาด Online ในงาน Motor Expo 2012
บัตร RFID หลังจากลงทะเบียนเสร็จ ในงาน Motor Expo

Mercedes-Benz กับการทำการตลาด Online ในงาน Motor Expo 2012

Mercedes-Benz ในงาน Motor Expo

Mercedes-Benz ในงาน Motor Expo

Mercedes-Benz ในงาน Motor Expo 2012 ที่เมืองทองธานี นั้น ทาง Benz ได้นำเอาระบบ RFID มาทำการให้เราสมัคร แล้วทำการ Check – In ได้ทันทีผ่าน Facebook ซึ่งเป็นการนำ Social Network เข้ามา Engadment กับผู้ที่เข้าชมในงาน โดยให้บัตร RFID หลังจากลงทะเบียน เสร็จ

บัตร RFID หลังจากลงทะเบียนเสร็จ ในงาน Motor Expo

บัตร RFID หลังจากลงทะเบียนเสร็จ ในงาน Motor Expo

เราสามารถเอาบัตรดังกล่าวไป Check In โดยการแตะสัมผันในงานได้ทันที “ภาพด้านล่าง ผมไม่ได้ถ่าย” แต่มีให้ แตะในงาน

RFID Mercedes-Benz

RFID Mercedes-Benz

หลังจากแตะแล้วจะมี การ Check In เข้ามายัง Facebook ของตนเอง

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

มาใน Boot Mercedes-Benz แล้วอย่าให้เสียเที่ยว ชอบมาก ที่สุด ก็  Benz Vito 115 CDI แบบรถประหยัด หลายที่นั่ง อุปกรณ์หรู

benz vito 115 CDI

benz vito 115 CDI

ภายใน มีตังค์แล้ว ซื้อแน่ ไปได้ทั้งครอบครัว

benz Vito

benz Vito

สำหรับงานในครั้งนี้ Motor Expo อย่าลืมไป Check In แล้วเอา บัตรนะครับ

Webmaster
Anantachai Ittiworapong

 

Comments

comments

Mercedes-Benz ในงาน Motor Expo 2012 ที่เมืองทองธานี นั้น ทาง Benz ได้นำเอาระบบ RFID มาทำการให้เราสมัคร แล้วทำการ Check – In ได้ทันทีผ่าน Facebook ซึ่งเป็นการนำ Social Network เข้ามา Engadment กับผู้ที่เข้าชมในงาน โดยให้บัตร RFID หลังจากลงทะเบียน เสร็จ เราสามารถเอาบัตรดังกล่าวไป Check In โดยการแตะสัมผันในงานได้ทันที “ภาพด้านล่าง ผมไม่ได้ถ่าย” แต่มีให้ แตะในงาน หลังจากแตะแล้วจะมี การ Check In เข้ามายัง Facebook ของตนเอง มาใน Boot Mercedes-Benz แล้วอย่าให้เสียเที่ยว ชอบมาก ที่สุด ก็  Benz Vito 115 CDI แบบรถประหยัด หลายที่นั่ง …

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top