ที่มา Top10 TV Digital ในใจผู้ชม Rating รายไตรมาส แยกประเภท pantip.com

เริ่มจาก Rating ทั่วประเทศ

Rating TV

                                                                                                               Rating TV

Rating กทม

Rating TV

                                                                                                              Rating TV

Rating หัวเมือง

Rating TV

                                                                                                             Rating TV

Rating นอกเมือง

Rating TV

                                                                                                         Rating TV

Rating วัยเริ่มทำงาน(20-29)

Rating TV

                                                                                                                Rating TV

Rating กลุ่มรายได้สูง

Rating TV

                                                                                                               Rating TV

 

Comments

comments