News Topic update Blog.

Microsoft Better Togeter Roadshow at Tarad.com

microsoft better togeter roadshow

microsoft better togeter roadshow

กิจกรรม microsoft better togeter roadshow การเปิดตัว Microsoft Window 7 & Microsoft office 2010 Road Show เป็นการให้ความรู้ทางด้าน Feature ใหม่  ๆ ของ Software กับทางบริษัท ฯ ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด มีพนักงานผู้เข้าร่วมสนใจจำนวนมาก

[nggallery id=2]

Comments

comments

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top