News Topic update Blog.

ช้างบอลโลกกับของรางวัลมากมาย

ช้างบอลโลก

ช้างบอลโลก

Thai Beverage Public Company Limited  ได้จัดกิจกรรมมหรรม บอลโลกด้วยเครือข่าย Social Network ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Face book / Twitter  โดยทายผลการตอบคำถามใน มหกรรมบอลโลกครั้งนี้ มีรางวัลมากมาย เช่น IPAD / Mac book ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการโลก Internet ที่มีกิจกรรมนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน Taradsolution.com ที่ได้พัฒนา Game นี้

ของรางวัลของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Comments

comments

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top