News Topic update Blog.

adidas Original กับ AR (Augmented Reality)

Adidas AR

Adidas AR

วันนี้มาลองเล่นรองเท้า ยี่ห้อ Adidas โดยใช้ AR ของ  ใน Website นี้ http://www.adidas.com/th/homepage.asp เทคโนโลยีการใช้  AR ของ Website นี้ใช้  Adobe Shockwave เป็นหลัก ซึ่งจะต้อง Print Mark โดยพับเป็นรูปรองเท้าก่อน ตามตุ๊กตา Petdo ได้ใส่ให้ดู หลังจากพับแล้ว ก็มาสู่หน้าจอ การเล่น ดังนี้


ก่อนเล่น
จะต้องมีการลงทะเบียนผ่าน Website ก่อนเพื่อเป็นการเก็บฐานข้อมูล CRM เข้าระบบ ถือว่าการออกแบบระบบ กับการใช้ Web cam เร็วมาก ๆ ในการแสดงผล ผลที่ทดสอบนั้น สุดยอดมากครับ

การแสดงผลของการใช้ AR Adidas

การแสดงผลของการใช้ AR Adidas

แต่ถ้าเราลองเอา ตุ๊กตา #petdo ใส่รองเท้าแล้วเล่นถือว่า AR จับภาพได้เร็วมากครับ
ลองใช้งานกันดูครับ งานนี้ได้ทั้ง Brand Awareness และ CRM ครับ

Comments

comments

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top