News Topic update Blog.

Property Perfect ใช้กลยุทธ์ Check In ด้วย foursqure

property_perfect check in ด้วย Foursqure

property_perfect check in ด้วย Foursqure

หลังจากได้ดู Campaign ของทาง ธนาคารกสิกรไทย ผ่านมาแล้วด้วยการ check -in ที่สาขาแล้วได้หมอนนั้น Mobile Marketing ด้วย Foursquare นั้นทาง Property Perfect ก็ได้จับมาทำการตลาดโดยการ Check – in ที่สำนักงาน Metro Park Sathorn

รายละเอียดใน Face book นั้น ก็จะมี Landing Page เพื่อให้กด Like เป็น Fan page ก่อน ที่จะเล่นเกมส์ดังกล่าว

รายละเอียดในการเข้าร่วมเล่นเกมส์

รายละเอียดในการเข้าร่วมเล่นเกมส์รายละเอียดในการเข้าร่วมเล่นเกมส์

สนใจได้เชิญที่ Fan page http://www.facebook.com/PropertyPerfect

Comments

comments

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top