News Topic update Blog.

ธนาคาร CIMB THAI

facebook_cimbthai

facebook_cimbthai

ขอขอบคุณในความไว้วางใจให้ทาง TARAD Solutions ในการดูแลสื่อ Online Media Campaign สามารถร่วมเป็น Fan page ได้ที่
http://www.facebook.com/CIMBThai

Comments

comments

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top