Latest Posts

Video Streaming Service

ผ่านไปอีกงาน ถ่ายทอดสด อีกครั้งของ ICT ที่ มิราเคิลแกรนด์

ครั้งที่ 2 กับการ ถ่ายทอดสด งานนี้ต้องยอมรับว่าเราได้ประสบการณ์ คือการ ใช้ WIFI ของ ToT ทำให้รู้วา่ไม่สามารถรองรับงานแบบนี้ได้ ผลเลยสะดุดตลอดเวลาถ่ายทอดสด Comments comments

Webmaster Talks

ผ่านไปอีกงานสัมมนา ICT คลิก ช๊อบ ออนไลน์ ที่ขอนแก่น

สำหรับครั้งนี้เป็นงานสัมมนา จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของกระทรวง ICT หัวข้อ คลิก ช๊อบ  ออนไลน์ ที่โรงแรม พูลมิน จังหวัด ขอนแก่น งานมีวันที่ 19 มีนาคม 2553 นะครับ Comments comments

streaming
Video Streaming Service

ผ่านไปอีกงานสัมมนา ICT เชียงใหม่ คลิก ชอบ ออนไลน์

งานสัมมนาในโลก Digital นอกจากการลงทะเบียนผ่าน Website แล้ว การลงทุนในด้าน โรงแรมค่าเช่า สถานที่ ค่าอาหารวิทยากร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้ันทุกงานสัมนา ทั้งนี้เพื่อเล็งเห็นประโยชน์ คือ สร้าง Lead ลูกค้าใหม่ และ ให้ความรู้ รวมถึงสินค้าและบริการของทางบริษัท ฯ ในการต่อยอดในอนาคต ทั้งนี้ถ้าเพิ่มในส่วนของการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet จะทำให้ช่วยเพิ่ม Lead และคนที่สนใจได้มากพอสมควร กับงานนี้ของ ICT Comments comments

dtac B2B
Development Website E-Commerce, Our Customer

DTAC ง่ายสำหรับการสั่งซื้อผ่าน Dealer

ระบบการสั่งซื้อภายในสำหรับ  Retail (ร้านค้าปลีกโดยกำหนดโควต้าของสินค้า และ ราคา) ป้องกันการกักสินค้าของ Retailer แต่ละเจ้า ซึ่งเป็นระบบ E-Commerce ภายในของทาง DTAC ในการใช้งาน ระบบนี้พัฒนาด้วยรูปแบบ การเข้ารหัส SSL รองรับการใช้งาน Retailer ทั่วประเทศไทย แต่ไม่ได้ Public ให้กับบุคคลภายนอกใช้งาน   Flow ของ Dtac ก่อนไปนำเสนอให้ลูกค้า หลังจาก Flow เราคุยกันจนกระทั่ง Project นี้ให้ลงมือทำจนกระทั้งได้ Mockup ออกมาให้สำหรับ Dtac E-Commerce Mock up การทำงานของระบบ   Webmaster Anantachai   Comments comments

ทำ Website Siam Nissan motors
Development Website E-Commerce, Webmaster Talks

Siammotor กับ ระบบ Back office และ ระบบสมัครงาน

เป็น Project แรก ๆ ในการรับงานงานนี้ ผมเป็น P.M. (Project Manager) เอง งานนี้มี Vender ด้วยกัน 2 บริษัทระหว่าง design sunday กับทาง Tarad Solutions สำหรับ Project นี้ เราทำหน้าที่ทำระบบ Back office ให้ตาม Design ที่ออกแบบมา เราทำ Back office ด้วย PHP / CSS ควบคุมทุกหน้าการแสดงผลของ Website ไม่ได้ใช้ Open source แต่เขียน Module คุมทุก Functions ที่โดดเด่นจะเป็นระบบสมัครงานของทางบริษัท ฯ การค้นหา Resume ในระบบ Back office การค้นหา Resume ง่ายมาก […]