Month: August 2010

Online Dealer Service

Online Dealer Service บริการอีกหนึ่งช่องทางในการอำนวยความสะดวกลูกค้าในการขายสินค้าและบริการ ทั่วประเทศ ไปสู่ Dealer (ตัวแทนจำหน่าย) ผ่านระบบ Website พรัอมทั้งเชื่อมต่อระบบการชำระเงิน Payment Online Real time (Visa Card / Master Card…

โครงการ 1 Like 1 รายชื่อ

โครงการ 1 Like 1 รายชื่อ ที่ผมจะเป็นคนหยอดกระปุกเอง แล้วจะเอารายชื่อจำนวน 208 รายชื่อ นำไปมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ และ มูลนิธิปากเกร็ด ในวันที่ 5 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นวันเกิดผม นับจากวันนี้ไปอีก 208 วัน…

แกะ ล้าง เก็บ กล่องนม จากต่างประเทศ

หลังจากได้ไปเที่ยวฮ่องกง ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำผลไม้ หลาย ๆ ยี่ห้อ ที่เราไม่เคยกิน ก็ได้ซื้อมากินทีแรกว่าจะทิ้งกล่องลงถังขยะ นึกว่า Recycle ไม่ได้ หันหลัง พลิกดูก้นกล่อง Tetrapak.com เท่านั้นแหละครับ เก็บเลยครับ เพราะ มาตราฐานเดียวกัน สามารถนำมา Recycle…