Month: May 2020

ลง Ads Boost Post ในช่วงไหนดี จะเชื่อตัวเลขแบบไหน

การใช้ Data ข้อมูล ช่วยในการตัดสินใจมากกว่า Guzz Feeling ความรู้สึกส่วนตัว นั้นช่วยสร้างผลตอบแทนให้แบบน่าสนใจเลยทีเดียวหละ เดิมทีจากไม่ได้เก็บข้อมูลเราก็ลงโฆษณาตาม Ads และ วันตามที่เราเลือก หรือ สิ่งที่ได้รับรู้มาเช่น เราควรลงโฆษณาในช่วงที่มี engagement มากที่สุดตอนไหน หรือ Post ตอนไหน…