Data Science,Data Analyst,Data Engineer

  เรามาลองสำรวจ เทรนด์สุดฮ๊อตสายงานทางด้าน Data ที่หลายคนอยากจะย้ายมาทำงานทางด้านนี้เพราะความต้องการของตลาดแรงงานที่มีค่อนข้างสูง  ถ้านำ keywords ทั้ง 3 เข้าไปค้นหาข้อมูลในรอบ 6 เดือน (Sep 2020 –  Feb 2021) ที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่สนใจค้นหาเกี่ยวกับ Data Science , Data Analyst, Data Engineer และพูดคุยกันบนโลกออนไลน์อย่างไร เราจะไปเจาะลึกข้อมูลด้วยกัน

เครื่องมือแรกที่เราจะลองดู Trend ที่เกิดขึ้นของทั้ง 3 Keywords คือ Google Trends

Google Trends บอกอะไรให้เรารู้บ้าง?

        ความสนใจของทั้ง 3 Keywords มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ ปี 2004 จนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของการค้นหาทั่วโลกในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก็ยังคงมีต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการค้นหาของประเทศไทย ผลลัพท์ที่ออกมาความสนใจน้ำหนักจะไปทาง  Data Science ซะส่วนใหญ่

ผลลัพท์ของการค้นหาด้วย Google Trends

อันดับ1 : Data Science

อันดับ2 : Data Analyst

อันดับ3 : Data Engineer

Data Science,Data Analyst,Data Engineer
Data Science,Data Analyst,Data Engineer

เราอยากจะเจาะลึกลงไปว่า ทำไม Keywords : Data Science,Data Analyst,Data Engineer ที่เป็นเทรนสุดฮ็อตนั้น บนโลกออนไลน์* เขาพูดคุยอะไรกัน

บนโลกออนไลน์* หมายถึง Social Network Facebook , Twitter, Instagram, Youtube รวมถึง Website blog ต่าง ๆ

เครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยเราวิเคราะห์ ก็คงจะเป็น Social Listening เราลองไปใช้เครื่องมือตัวนึงที่เรียกว่า Mandala Analytics  เข้ามาช่วยวิเคราะห์ดูว่า มีอะไรบนโลกออนไลน์สำหรับทั้ง 3 Keywords นี้

Mandala Analytics ได้ทำการเก็บข้อมูลในรอบ 6 เดือน เช่นเดียวกันกับ Google Trends มีข้อมูลที่มีการพูดกันบนโลกออนไลน์ทุกภาษารวมกัน มีมากกว่า 9,348 ข้อความ

Data Science,Data Analyst,Data Engineer
Data Science,Data Analyst,Data Engineer

Share of Voice ทั้ง 3 สายงานเมื่อแบ่งออกมาแล้ว บนโลกออนไลน์ มีการพูดถึงสัดส่วนดังนี้

 • Data Science มากที่สุดถึง 48%
 • Data Analyst  รองลงมา    41%
 • Data Engineer จำนวน      11%

ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับ Google Trend ที่เราได้ทำการค้นหาในก่อนหน้านี้

Share of Voice ทั้ง 3 สายงานเมื่อแบ่งออกมาแล้ว บนโลกออนไลน์ มีการพูดถึงสัดส่วนดังนี้ Data Science มากที่สุดถึง 48% Data Analyst รองลงมา 41% Data Engineer จำนวน 11% ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับ Google Trend ที่เราได้ทำการค้นหาในก่อนหน้านี้
Data Science,Data Analyst,Data Engineer

สัดส่วนของประเทศที่พูดคุยกันโดย Keyword บนโลกออนไลน์  

 • English (อังกฤษ)               83.91%
 • Thai  (ภาษาไทย)                8.29%
 • Indonesian (อินโดนิเซีย)     2.75%
 • Spanish (สเปน)                  0.67%
 • Hebrew (อิสราเอล)             0.51%         
 • Portuguese (โปรตุเกส)        0.35% 

เนื้อหา Contents ที่เป็นภาษาอังกฤษ มากกว่า 80 %  อะไรทำให้มีคนสนใจหรือติดตามกันเป็นจำนวนมากเราจะลองเอา Top Facebook ,Top Twitter, Top Youtube content ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจจำนวนมาก เขาสนใจ Content ประเภทไหน จะแตกต่างจาก คนไทย ภาษาไทยหรือไม่ เราจะไปเจาะลึกข้อมูลกัน

Top content by channel

Data Science,Data Analyst,Data Engineer
Data Science,Data Analyst,Data Engineer

Detail content by channel

Data Science,Data Analyst,Data Engineer
Data Science,Data Analyst,Data Engineer

เนื้อหา content ที่เป็นของต่างประเทศ ยังคงเสนอเกี่ยวกับ

 • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล การทำงานกับข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล ทริคและเทคนิคต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ในสายงาน
 • เทรนด์ในการใช้ หรือ แนวโน้มของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่น AI.
 • รวมถึงการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านนี้โดยเฉพาะ 

สำหรับ ภาษาไทยนั้น คือ คนไทยที่มีความสนใจในการพูดถึง Keyword ทั้ง 3 ดังกล่าว สัดส่วนการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ มากถึง 8.29% จากต้วอย่าง 9,348 mention

Data Science,Data Analyst,Data Engineer
Data Science,Data Analyst,Data Engineer

ภาพรวมของภาษาไทยเป็นอย่างไร ?  ภาษาไทย

Data Science,Data Analyst,Data Engineer
Data Science,Data Analyst,Data Engineer
Data Science,Data Analyst,Data Engineer
Data Science,Data Analyst,Data Engineer

เราได้ทำการจัดกลุ่ม Grouping ออกมาแล้วว่า จะมี ด้วยกันประมาณ 5 กลุ่มหลักใหญ่ ๆ จากข้อมูล 744 Mentions ได้ดังนี้

Group 1.  การนำเสนอเนื้อหาการเรียนออนไลน์ แบบฟรี และ มีการสอบใบ Certificate 

Group 2. การนำเสนอเนื้อหาการเรียนคอร์สอบรม แบบเสียค่าใช้จ่าย จัดโดย บุคคลที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในสายงานทางด้าน Data และ ใช้สถาบัน หรือ Facebook Page ในการจัดเรียน และเสียค่าใช้จ่าย

Group 3. สายงานวิชาชีพ,การรับสมัครพนักงาน,

Group 4. เทคนิคการเขียนโปรแกรม, การใช้ Python, การแก้ปัญหาต่าง ๆ 
Group 5. ข่าวสารอัปเดตในวงการ Data ที่มีการพัฒนา

สำหรับ Facebook Page ที่ช่วยสนันสนุนให้คนเรียนออนไลน์ซึ่งเป็น Group ที่ใหญ่ที่สุดนั้นประกอบไปด้วย

 1. One More Course รวมคอร์สอัปสกิลเพื่ออนาคต by Dek-D
 2. Young Business Guide – มีไอเดียมาเล่า
 3. KongRuksiam Studio
 4. DataRockie
 5. Stackpython
 6. Data Café Thailand
Data Science,Data Analyst,Data Engineer
Data Science,Data Analyst,Data Engineer

เนื้อหา content ที่เป็นของภาษาไทย และได้รับการบอกหรือ Share ออกไปมากทึ่สุด

 • การเรียนด้วยตัวเองผ่านออนไลน์ มีทั้งคนสอนในสายงาน และ การบอกต่อในคอร์สต่างประเทศ
 • ภาษา Programing ที่ต้องเข้าใจในสายงานเช่น Python มีทั้งบทเรียนที่เป็นภาษาไทยและต่างประเทศ

    เมื่อมาวิเคราะห์ภาพรวมของภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยแล้ว การมุ่งเน้นให้คนปรับตัวเรื่องการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรม หรือ สร้างทักษะ ให้เข้าไปประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นผลลัพท์ที่ดีสำหรับการสร้างคนทางด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกับตลาดแรงงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้คือการนำเอา Data ที่อยู่บนโลกออนไลน์เอามาวิเคราะห์เทรน์กระแสฮ๊อตที่เราอยากจะรู้ ว่าเกิดอะไรขึ้น

Webmaster

Anantachai ittiworapong

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *