เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics

เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics

เก็บตกที่ได้ไป Live กับ ทางสถาบัน Data Cube ที่ดีได้รับเกียรติเรียนเชิญอาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  พัชรวงศ์ศักดา จากทางสถาบันเพจ Datacube ที่มีลูกศิษย์จากอาจารย์มากมายที่ได้เข้ามาร่วม Live ในแฟนเพจ Ocean Skynetwork เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2021 ที่ผ่านมา ซึ่งทางอาจารย์ ได้เข้ามาให้ความรู้กับทางสมาชิกที่ติดตามเพจเกี่ยวกับการใช้ BIG Data ในการต่อยอดธุรกิจ ซึ่งหัวข้อที่ ดร.เอกสิทธิ์  พัชรวงศ์ศักดา นั้นได้จัดเตรียมมาให้ความรู้ประกอบไปด้วย

เทคนิคการใช้ Big Data ต่อยอดธุรกิจ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

– แนะนำให้รู้จักกับ Big Data ว่าคืออะไร

– แนะนำให้รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ต่างๆ เช่น

   + การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytics)

   + การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย (Diagnostics Analytics)

   + การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics)

   + การวิเคราะห์เชิงแนะนำ (Prescriptive Analytics)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูล Social Media ด้วยระบบ Mandala  ซึ่งการ Mandala Analytics นั้นก็เป็น Big Data ที่ได้เก็บข้อมูลที่มีการพูดคุยกันในช่องทาง Social Network และได้รวบรวมเข้ามาในแพลตฟอร์มเพื่อพร้อมทำการวิเคราะห์ ซึ่งการใช้งานของ ลูกศิษย์ที่เรียนกับอาจารย์ ได้เอา Mandala ไปทำการวิเคราะห์ที่น่าสนใจทีเดียวคือ

การดูพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับ การกล่าวถึงแบรนด์โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

Source : ผลงานของนักเรียนอาจารย์ Vivat Boonchun และ Surasak Chantaroch 

ซึ่งจะขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการวิเคราะห์ โดยการใช้ Mandala Analytics เพื่อให้สมาชิกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้เข้าฟัง Live นั้นเข้าใจในส่วนของ Case Study นี้มากขึ้น 

เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics
เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics

Keywords : คือ แบรนด์โทรศัพท์มือถือที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งจะประกอบไปด้วยหลากหลาย Brands ไม่ว่าจะเป็น Iphone , Samsung , Oppo ,Vivo อื่นๆ  และ ภาพรวมของทาง Mandala ก็ทำการรวบรวมข้อมูลออกมาในช่วงระยะเวลาที่ได้เลือกไว้

Time Analytics ภาพรวมที่แบรนด์ต่าง ๆ มีการ Post และ เกิด Engagement ที่มีส่วนร่วมของสมาชิกต่าง ๆ ในช่วงเวลาไหนมากที่สุด

เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics
เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics

คนส่วนใหญ่ หลังจากที่ได้รับ  Contents ต่าง ๆ แล้ว ส่วนใหญ่ก็เริ่มมีการตอบโต้ Comment ,ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน Read ,การแสดงความชอบ หรือ Emoji ซึ่งจะเรียกว่า Engagement ในช่วงเวลา 14.00 – 16.00 น. อาจจะเป็นไปได้ว่า หลังจากทำงานช่วงเช้าแล้ว การเลือกซื้อ หรือ หา Feature ใหม่ ๆ ของโทรศัพท์มือถือ จะเกิดขึ้นในช่วงบ่าย และ จะเป็นช่วงวันหยุดด้วยคือ วันเสาร์

เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics
เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics

แจก Code ส่วนลดมีผลต่อการตัดสินใจให้คนซื้อตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เรามักจะเห็น E-Commerce ใหญ่ ๆ ลดราคาแจก Code ในวันหยุดเสมอ เพราะ มีเวลาให้ไตร่ตรองมากขึ้น

สรุปภาพรวมการพูดถึง แบรนด์โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics
เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics

6 สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับ Social Data ที่ได้จาก Mandala AnalyticsTotal Channel (ช่องทางที่ถูกพูดถึงมากที่สุด)


Total Channel (ช่องทางที่ถูกพูดถึงมากที่สุด)

  1. ช่องทาง Youtube นั้น Mention นั้นน้อย แต่ จะสูงมากในเชิง ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง Brands กับ คนที่ติดตาม (Engagement)
  2. ช่องทาง Facebook จะมี Mention มาก แต่ จะน้อยมากในเชิง ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง Brands กับ คนที่ติดตาม (Engagement)
  3. ช่องทาง IG จะมี Mention น้อย แต่ จะสูงมากในเชิง ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง Brands กับ คนที่ติดตาม (Engagement)
  4. ช่องทาง Twitter จะมี Mention และ ปฏิสัมพันธ์  ระหว่าง Brands กับ คนที่ติดตาม (Engagement) น้อยทั้งคู่

Top Mention ( Brand ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด)

  1. IPHONE และ Apple ติด Top 3 มีการพูดถึงมากที่สุด
  2. #oppo #Vivo #Samsung เป็น Top 3 hashtag ที่มากที่สุดสัมพันธ์กับยอดขายที่เกิดขึ้นจริงของการขายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics
เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics

Brand VS Channel

  1. Brand Oppo จะดีมากในการนำเสนอในช่องทาง Facebook / Youtube

2. Brand Samsung จะดีมากในการโปรโมทในช่องทาง Youtube

3. Brand Iphone จะดีมากในช่องทาง TW

4. Brand Vivo จะเข้าใจลูกค้าในช่องทาง IG

Brand VS Time Promote

เวลาที่ดีในการโปรโมท คือ 14.00 -16.00 น.

ข้อความที่ Effective และ Engagement จะอยู่ในช่วงวัน เสาร์

เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics
เก็บตกภาพรวมในการใช้ BIG DATA ต่อยอดธุรกิจ X Mandala Analytics

Gender X Brands

  1. เพศชาย จะมี ช่วงเวลา 2 ช่วง  10.00 – 12.00 และ 17.00 – 19.00
  2. เพศหญิง จะมี ช่วงเวลา 3 ช่วง  10.00 – 12.00 และ 14.00-17.00 / 19.00-21.00

Brand Popular

ภาพรวมของคนส่วนใหญ่ที่มีการพูดถึงในช่วงเวลาดังกล่าวที่มีการเก็บข้อมูล ต้องยกให้ Iphone 12 ที่มีการพูดถึง อาจจะเป็นการเปิดตัวในช่วงวันที่ 14/10/2020 ซึ่งมีการพูดคุยทั้ง Mention และ Engagement ในวันดังกล่าวมากเป็นพิเศษ

ตัวอย่างข้างต้นคือการประยุกต์โดยใช้ BIG Data กับ Mandala Analytics ทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ง่ายมากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ Brands ขายมือถือในประเทศไทย ที่สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้อีกมาก

เป็นการเก็บ Case Study ที่ดีมาก ๆ ในการใช้ Mandala กับ การวิเคราะห์ภาพรวมของ Smartphone ได้เป็นอย่างดี

Webmaster
Anantachai ittiworapong

Related Posts