8 ข้อดี ของ Cosmos trends เข้าใจกระแสสังคม Social Data X 44 หมวดธุรกิจ

8 ข้อดี ของ Cosmos trends เข้าใจกระแสสังคม Social Data X 44 หมวดธุรกิจ

Cosmos Trend คือ Social Data trends สำหรับการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Social Data ในช่องทาง (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ,Tiktok เป็นต้น ) แล้วนำมาจัดลำดับตามหมวด Category ของธุรกิจซึ่งมีมากถึง 44 หมวด โดยเราสามารถดูภาพรวม (Overall) ที่เกิดขึ้นได้ตามระยะเวลา Time Frame เช่นในรอบ 1 วัน , 3 วัน หรือ 7 วัน เพื่อให้นักการตลาด,คนติดตามข่าวสาร,หรือ คนทำงานกับข้อมูลในการ Monitor ทั้งข่าว, Brands สินค้าและบริการในหมวดธุรกิจ รวมถึงคู่แข่งขั้นทางธุรกิจ มีข่าวเคลื่อนไหวทางด้านออนไลน์ หรือกระแสอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง.

8 ข้อดีที่นักการตลาดจะได้ประโยชน์จาก Cosmos Trends (Social Analytics)

สำหรับนักการตลาด,คนติดตามข่าวสารข้อมูล หรือคนทำงานกับ Social Data ในการติดตามความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ เรามาดู 8 ข้อดีที่จะเป็น ประโยชน์ที่นำข้อมูลจาก Social Data แล้วเอาไปต่อยอดใช้งานกัน เริ่มตั้งแต่

ข้อดีที่ 1 มี 44 หมวดธุรกิจที่แยกประเภทข้อมูลไว้แล้ว

หมวดธุรกิจจำนวน 44 หมวดธุรกิจสามารถติดตาม Update ข่าวสารในรอบ 1 วัน, 3 วัน 7 วันโดยแยกเป็นหมวดธุรกิจที่เราสนใจได้แบบ Real-Time โดยสามารถติดตามอ่าน Context ได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และ ได้ทุกช่องทาง Social network ทั้ง 5 ช่องทางได้แก่ (Facebook , Instgram , Youtube, Tiktok, Twitter) รวมถึง Google และ News ข่าวสาร

44 หมวดธุรกิจหา Insight ทางด้าน Business
44 หมวดธุรกิจหา Insight ทางด้าน Business

ข้อดีที่ 2 : AI ช่วยจัดหมวดธุรกิจลงลึกถึง Sub-Category ให้เข้าใจ Interest (ความสนใจเชิงลึก)

ตัวอย่าง : Automobile Category หมวดทางด้านรถยนต์ Context Overall ในหมวดอุตสากรรมรถยนต์ ด้วยความฉลาดของ AI (Artificial Intelligence) สามารถจับ Context ของข่าวสารในหมวดธุรกิจ แล้ว แยก Sub Category เพื่อให้เห็นความสนใจ (Interest)

Artificial Intelligence จะทำการแยก Contents ให้เราเรียนรู้ว่า Sub-Category ในหมวดใหญ่มีความสนใจย่อยอะไรอีกเช่น ในเนื้อหาข่าวของหมวดรถยนต์ (Automobile) จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง การลงทุน (Investment) Shopping และ การเมืองได้อีก

เอาไปใช้ประโยชน์อะไร ? Customer Insight ที่ทำให้เข้าใจว่าเนื้อหาบริบท หัวข้ออุตสาหกรรมทางด้านรถยนต์ มีความเกี่ยข้องกับเนื้อหาที่สนใจสื่อสาร เกี่ยวกับเรื่อง การเมือง, การผ่อนซื้อ และ การ ซื้อหรือขายรถยนต์เป็นต้น

Sub Category
Sub Category

ข้อดีที่ 3. Top 10 Page ที่คัดมาให้แล้ว

44 Category สามารถเข้าไปดู Top 10 Page ที่มีอิทธิพลต่อการนำเสนอมุมมอง ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางด้าน Context ที่คนติดตาม Page มีส่วนร่วม มากที่สุด (Engagement) โดยสามารถดู Time Frame ย้อนหลังได้ตั้งแต่ 1 วัน 3 วัน หรือ 7 วัน

Top 10 Page by cosmos trends
Top 10 Page by cosmos trends

ความสนใจ Interest ของคนส่วนใหญ่ที่กำลังติดตามจาก Top 10 Page ทำให้เราได้เรียนรู้ทั้ง Brands ,สินค้าและบริการในช่วงเวลาดังกล่าวได้แบบ Real Time

ข้อดีที่ 4. Top most Keywords & Hashtag (มี Keywords และ Hashtag อะไรที่ใช้กันเยอะ)

Top most keywords & hashtag คือ เนื้อหา Context ที่สื่อสารในแต่ละช่อง ทาง Social Data นั้นจะถูกตัดแบ่งออกมาด้วยระบบ ให้เรารู้ถึง Keywords, hashtag ที่ใช้กันเยอะมีอะไรบ้าง ในช่วง Time Frame ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วัน , 3 วัน หรือ แม้กระทั้ง 7 วัน

นักการตลาดจะสามารถใช้งานจากส่วนนี้ โดยการดู Most Keyword หรือ Most Hashtag แล้วตีความก็จะเข้าใจสื่อของเนื้อหา (context) ว่ากำลังบอกอะไรกับเรา เช่น เต้นท์มือ 2, หรือ รถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังออกมา หรือ ข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับหมวดอุตสาหกรรมรถยนต์

Top most Keyword & hashtag
Top most Keyword & hashtag

ข้อดีที่ 5. Top Comment Overall (การแสดงความคิดเห็นแต่ละหมวดธุรกิจ และ แต่ละช่องทาง)

Top Comment คือ คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการแสดงความคิดเห็นกับ Post ต้นทาง แม้จะเป็นเจ้าของ page comment (แสดงความคิดเห็นเอง) หรือ คนที่เข้ามาอ่านใน Context เดียวกันแสดงความคิดเห็น นอกจากนั้นการแสดงความรู้สึกในความคิดเห็นด้วยการให้กำลังใจ จาก Emojicon หรือ มีอารมณ์ร่วมโดยการกด Likes เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ได้ว่าเนื้อหา context นี้อยู่ในความสนใจของหมวดอุตสาหกรรมนี้อยู่

Top comment เรียงตาม engagement ที่มากที่สุดแต่ละช่องทาง สามารถดูได้ในภาพรวม Overall และ ดูได้ในแต่ละช่องทาง เช่น Facebook, IG, Youtube , Tiktok ในระบบที่แสดงผลออกมา

Top Comment by Channel
Top Comment by Channel

ข้อดีที่ 6 รูปภาพที่แสดง Gallery สามารถนำไปใช้งานต่อในงานนำเสนอได้

Gallery ประโยชน์ของการนำรูปภาพในแต่ละหมวด Category แล้ว Save ลงในเครื่องได้ นำไปใช้ต่อได้ทันที ในการนำเสนองานต่าง ๆ เช่น ใน Powerpoint

นำรูปภาพ Gallery ไปใช้ต่อได้ทันที
นำรูปภาพ Gallery ไปใช้ต่อได้ทันที

ข้อดีที่ 7: Time Line ที่ในช่วงเวลาที่ลงลึกถึง 1 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง

Time Line : จะเป็นการนำหลาย ๆ Social Platform มาทำการประมวลผลออกมาใหม่ โดยจะแบ่งลงลึกว่าในช่วงระยะเวลา 1 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง , 6 ชั่วโมงที่ผ่านมามี keywords อะไรที่คนส่วนใหญ่พูดถึง , Hashtag , และ Emojicon

ประโยชน์อะไรที่จะได้รับจากตรงนี้ ณ ช่วงเวลาในตอนเช้า คนส่วนใหญ่จะหาคำอะไร หรือ ดูข่าวเกี่ยวกับอะไร ,ช่องไหนที่คนส่วนใหญ่ติดตาม, และ อารมย์ส่วนร่วม emojicon ที่ใช้กันเยอะแบบไหน จะทำให้เห็นอารมย์ของคนได้

Time Line
Time Line

Word Cloud & Hashtag

ในรอบระยะเวลา 1 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง, หรือ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา คำต่าง ๆที่ตัดคำมาแล้ว มีความหมายอะไรที่คนส่วนใหญ่กำลังติดตาม หรือ context อะไรต่าง ๆ ที่เจ้าของ Brands , เจ้าของ Page แสดงเนื้อหาออกมา จะทำให้เราตีความได้ว่า ณ ตอนนี้กระแสอะไรที่คนกำลังติดตาม

Time Line ลงลึกดูภาพรวมเวลาย้อนหลัง
Time Line ลงลึกดูภาพรวมเวลาย้อนหลัง

ข้อดีที่ 8 : นอกจาก Social Data แล้ว Website / News / หรือข่าวต่าง ๆ ที่กำลังนำเสนอนั้นกำลัง ตอกย้ำเกี่ยวกับเรื่องใด

บริบทของ Social Data คือ การ Connect กับผู้คนที่ติดตาม และ รับฟังการแสดงความคิดเห็น สำหรับในเรื่องของข่าวสารข้อมูล (News) ที่มีช่องทางของตัวเอง ทั้ง Online และ Off-line เช่น TVC ที่จะสื่อสารไปยังคนจำนวนมาก ย่อมมีอิทธิพลให้เรื่องราว Social Data นั้น มีน้ำหนักหรือกระแสที่ตอกย้ำต่อไปอีกหลายวัน บางครั้งข่าว (News) ช่องทางก็นำเรื่องใน Social Data มาทำเสนอต่อ ซึ่งทิศทางเมื่อข่าวต่าง ๆลง TVC แล้ว จะทำให้เรื่องราวนั้นอยู่ต่อไปอาจจะหลายวัน ซึ่งเป็นได้ทั้ง Crisis หรือ โอกาส ก็ได้ทั้ง 2 ทิศทาง

ช่องทางสื่อสาร News
ช่องทางสื่อสาร News

ข้อดีของ Social Data Trends (Cosmos Trends) อาจจะมีมากกว่า 8 ข้อที่ได้สรุปไป แต่หลายคนอาจจะมีมุมมองในการใช้งานอาจจะวิเคราะห์มากกว่านั้น จริงๆ โดยส่วนตัวก็คิดว่ามีมากกว่า 8 ข้อ ประสบการณ์ส่วนตัวขอเอามาแตกขยายมุมมองที่คิดว่าได้ประโยชน์จริงมาบอกเล่าดีกว่า

ขอบคุณสำหรับติดตามเข้ามาอ่านในบทความที่พีอ้วนพยายามสรุปให้ ถ้าต้องการข้อมูลหรือติชมสามารถ Inbox เข้ามา ที่ Facebook https://www.facebook.com/anantachai.itt

พี่อ้วนสายมู