มาตราฐาน html 5 เกิดขึ้นมาในปลายปี 2553 ซึ่งหลังจาก Google.com ได้ใช้ Logo ตัวเองทำเป็น Pack Man สามารถเล่นเกมส์บน Logo google.com ได้ ข้อดีของ html 5 ไม่ต้องต่อเชื่อม internet เมื่อ โหลดมาแล้วก็ดู Website ได้ทันทีส่วนการเขียน

Read More

Slide นี้ได้จากเพื่อนร่วมงานของ Ogilivy ที่จัดทำมา ก็เลยเอามา Share รายละเอียดใน Website ว่า Trend Digital ของ Japan นั้น เขาใช้เครื่องมืออะไรในการเจาะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค สนใจ Presentations ชุดเต็ม ติดต่อ Anantachai Ittiworapong Taradsolutions.com Email : anantachai@idea2mobile.com

Read More

Online Campaign เป็น กลยุทธ์การสร้างกระแส ด้วย Game หรือ Email Viral Marketing  หรือ เครื่องมืออื่น ๆ ทั้งนี้ ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการ ว่าควรจะจับเครื่องมือชนิดไหนมาใช้ ทำไปเพื่ออะไร 1. สร้างกระแส สื่อสินค้าและบริการแบบอย่างรวดเร็ว เพื่อการตอบโจทย์รับรู้สินค้าและบริการได้ทันที 2. เมื่อสื่อมีการบอกต่อ เป็นการโฆษณา แบบ

Read More

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับ พฤติกรรมของการใช้ Microsoft office ในเมืองไทยนั้นประกอบไปด้วยบุคลากรหลายกลุ่ม Case นี้เป็น Case ที่น่าสนใจในการให้คนมา Share Knowledge เกี่ยวกับการใช้ MS office  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้กันแค่ผิวเิผิน โจทย์งานนี้มาทำให้คิดต่อว่าน่าจะเปิดเวทีให้คนมีการ Download http://www.windows7thailand.com/office2010/index.aspx แล้วมาประกวดกันเพื่อให้ได้ของรางวัลรวมถึง ดู Video แห่งการเรียนรู้ไปได้ด้วย ทั้งนี้ขาดไม่ได้คือการ promote ผ่าน

Read More