Thai Beverage Public Company Limited

การทำสื่อ Online Media ให้กับ  Thai Beverage Public Company Limited บริษัท ไทยเบจเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) หรือ เบียร์ช้างในปัจจุบัน เป็น Project ระยะยาวต่อเนื่องโดยรายละเอียดงานเป็นการสร้าง activities ให้ Website รวมถึงสร้าง Social Network แบบครบวงจร

Read More

DTAC ง่ายสำหรับการสั่งซื้อผ่าน Dealer

ระบบการสั่งซื้อภายในสำหรับ  Retail (ร้านค้าปลีกโดยกำหนดโควต้าของสินค้า และ ราคา) ป้องกันการกักสินค้าของ Retailer แต่ละเจ้า ซึ่งเป็นระบบ E-Commerce ภายในของทาง DTAC ในการใช้งาน ระบบนี้พัฒนาด้วยรูปแบบ การเข้ารหัส SSL รองรับการใช้งาน Retailer ทั่วประเทศไทย แต่ไม่ได้ Public ให้กับบุคคลภายนอกใช้งาน   Flow ของ

Read More