รับเขียน Story content marketing

เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด (Personal marketing)

รูปแบบการนำเสนอเรื่องราว Context ให้ผู้อ่านหรือคนที่ติดตามช่องทางเราอยู่นั้น สนใจในการติดตามเรื่องราวที่เรานำเสนอ และสอดแทรกมุมมองไอเดีย ใหม่ ๆ ที่ผู้เขียนพยายามเล่าด้วยประสบการณ์จากการทำงานมามากว่า 20 ปี การมองโลกของการใช้ชีวิตตั้งแต่จุดต่ำสุดของชีวิต ต่อสู้ทุกอย่างเพื่อให้เรียนหนังสือ และ มีข้าวกินให้ผ่านไปได้แต่ละวัน ตกผลึกของชีวิตที่ผ่านเข้ามา เข้าใจคนต่าง ๆด้วยมุมมองจิตวิทยา และความเชื่อต่าง ๆ ที่เป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ที่หาที่พึ่งทางใจไม่ได้ ประกอบกับ คลุกคลีอยู่กับ Social Data การเก็บข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ ในโลก Online ทำให้เข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ในแง่ธุรกิจ การใช้ชีวิต ที่อยากจะเล่าเขียนเล่าออกมาเป็น Storytelling with Data

อิทธิพลของความเชื่อต่าง ๆ

จุดตกต่ำในชีวิต ชีวิตถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากจะเกิดมาลำบาก แต่ถ้าเลือกไม่ได้ในการเกิด แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตเพื่อดำรงอยู่ได้ด้วยความสามารถของตัวเอง กับ ความเชื่อ ที่เป็นปัจจัตตัง คนส่วนใหญ่มักจะมีความเชื่อ กับ สิ่งที่บอกให้เชื่อไปในทางเดียวกัน ถ้าสิ่งนั้นทำให้ชีวิตดีขึ้น

  • เชื่อว่าของสิ่งนี้จะดี จะทำให้เรา ดูดีในสังคมหมู่มาก และ จะต้องมีให้ได้
  • เชื่อว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่นั้น ที่นี่แล้วจะดี จะทำให้เรามีชีวิตดีขึ้น
  • เชื่อว่าเรียนแบบนี้ หรือ ทำงานแบบนี้ จะให้ชีวิตก้าวหน้า
  • เชื่อว่าสิ่งที่ถูกจริตกับเรา น่าจะเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้
  • เชื่อในสิ่งที่คิดว่าจะเป็น จะได้ อื่น ๆ
ความเชื่อกับอิทธิพลคนไทย
ความเชื่อกับอิทธิพลคนไทย

สิ่งที่เป็นความเชื่อ ส่งผลต่อธุรกิจต่าง ๆที่เกิดขึ้นมากมาย

การเกิดขึ้นของสินค้ามากมายเพื่อตอบสนองกับความต้องการต่าง ๆ นอกจากปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตแล้ว ปัจจัยอื่น ๆ ในการอยู่ในสังคมเดียวกัน การทำให้ตัวเองดูดี โด่งดัง ทัศนคติความเชื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งของจะต้องมี หรือจะต้องจัดหามาให้ได้ เพื่อให้มีความรู้สึกว่าการเป็นที่หนึ่งสิ่งที่คนอื่นมีฉันก็มีครอบครอง ตามจริตของคนที่จะไปอยู่ร่วมกัน ทุกอย่างเลยเป็นที่มาของ Lifestyle กลุ่มก้อนของสังคมที่เราอยู่ ธุรกิจต่าง ๆ จะอยู่หรือจะปรับตัวกับ Lifestyle ต่าง ๆ จำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมและเรียนรู้การเก็บ Data ต่าง ๆที่เกิดขึ้นบนออนไลน์นี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ผมผู้เขียน อยากจะเข้ามาวิเคราะห์ แยกแยะ และให้เห็นมุมมองของสินค้าและบริการ เพื่อการต่อยอด และ การเล่าเรื่องราวให้คนติดตามมากขึ้น

Story with content marketing

  • รับเขียน Content Marketing เล่าเรื่องราวในรูปแบบ Storytelling with Data พฤติกรรมคนส่วนใหญ่กับเรื่องราวธุรกิจบริการที่ทำอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่
  • รับเขียนสรุปเนื้อหาการเปิดตัวสินค้าเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะชัดชวนคนส่วนใหญ่ให้มาซื้อสินค้าและบริการ
  • วิเคราะห์มุมมองต่าง ๆ เชิงกระแสสังคม ข้อดีข้อเสีย เพื่อให้ Website หรือ Blog เพิ่มความน่าติดตาม

ผลงานที่ผ่านมาของการเขียน Storytelling with Data

Website Marketing Oop

วิเคราะห์ บทความ Social Data ในมุมมองของพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไปในกระแสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยวิเคราะห์จากภาพรวมในมุมมองความเปลี่ยนแปลง สามารถดูบทความต้นฉบับได้ที่ อ่านต่อ

Website การตลาดวันละตอน

ออกแบบ Report รายงานด้วย Google Data Studio สามารถอ่านบทความทั้งหมดได้ที่นี่

เพราะเราเข้าใจพฤติกรรมคน ก็จะเข้าใจสิ่งที่จะสื่อสารมากขึ้น

บทความใน Website ของตัวเอง

BOT MA5.App

Cryptocurrency สำหรับการเริ่มต้นที่กระดานเทรดของ Binance สามารถติดตามเริ่มต้นการลงทุนในตลาด Cryptocurrency ตลาดการซื้อขายล่วงหน้า การใช้ BOT ได้ที่นี่

รับเขียน Content
รับเขียน Content

Reviews รีวิวอุปกรณ์ต่าง ๆ Gadget สามารถดูได้ที่ https://idea2mobile.com/2016/

Blog ทางด้าน Digital Marketing สามารถดูได้ที่นี่ https://onlinemedia.idea2mobile.com/

ขอบคุณสำหรับหลายท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้ เพราะทำด้วยความรักถึงทำให้งานเขียนมันออกมาดี องค์กรไหนที่ต้องการงานแบบนี้ ติดต่อได้ที่นี่เลยนะครับ

พี่อ้วน อนันตชัย อิทธิวรพงศ์

Tel : 0863863896