10 ประการ จิตวิทยาการทำ Website E-Commerce ให้ประสบความสำเร็จ เขียนจากประสบการณ์

จากการทำ Website E-Commerce ให้องค์กรใหญ่ ๆ หลาย ๆ องค์กร บวกกับการเก็บตัวเลขจริงของ E-Commerce ที่จะทำให้ Website ให้ประสบความสำเร็จนั้น จริง ๆ ไม่ใช่เรื่องยากเลย ข้อกำหนดในการจะทำให้ Website ประสบความสำเร็จได้ 1.  Website ต้องการความง่าย คือ User ability ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานออกแบบหน้า Website นั้นต้องไม่สับสน คือ เมื่อลูกค้าเข้ามา Website เราแล้ว สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ภาพ เนื้อหา […]