CSR โค๊ก บันทึกล้านเหตุผล เป็นหนังสือมอบให้ห้องสมุด 77 จังหวัด

Coke กับการทำ CSR Campaign บอกเล่าเรื่องทำเหตุผลดี ๆ ให้เชื่อมั่นอนาคตที่ดีกว่าของประเทศไทย ผ่านการทำ Flash Programing โดยดึง API ของ Face book ร่วมกันเพื่อบันทึกในการเก็บฐานข้อมูล ลงเป็นหนังสือ  1 ล้านเหตุผลมอบให้ต้องสมุด 77

Read more