มันฝรั่ง Lays กับ Augmented Reality (AR)

หลังจากที่ดู พอลล่าร์ Presenter ของ มันฝรั่ง Lays  โฆษณาด้วย AR  วันนี้ขอเอาแนวคิดทางการตลาดของ Lays มาจับประเด็น ซึ่งถือว่าเป็นบริษัท ฯ ที่ตามติดกระแสของ Online Media ได้เป็นอย่างดี งานนี้ตอบโจทย์ ทางด้าน Viral Marketing ให้บริษัท ฯ หลายแห่งที่ทำ Online Media ต้องปรับตัวไปตาม ๆ กัน Mass Media ที่ติดไปกับขนมทุกชิ้นของ บริษัท ฯ บวกกับ […]