พาไปดู report facebook ads หลังบ้านจ่ายตังค์จริงนะครับ

At Facebook Ads PPC

ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัท ฯ ให้ budget  มาจ่ายเงินซื้อสื่อโฆษณาทางด้าน Facebook  ถ้าเข้าไป Search ใน google น้อยนักจะมีตัวอย่าง ให้ศึกษาด้วยตนเอง วันนี้ขอโอกาส เอา Report ใน Facebook Ads มาให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะ admin page มีได้หลายคน แต่ Facebook Ads ที่จ่ายเงิน สามารถดูได้คนเดียว การซื้อโฆษณาใน Facebook สามารถซื้อเท่าที่ผมซื้อ คือ ตัวอย่างแรก Boot page […]