Pruksa ville พฤกษา วิลล์

แนวคิดในกาต่อยอดทางการตลาดด้วย Social Network ให้กับ พฤกษา วิลล์ ให้เจาะกลุ่ม Target มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายทางด้านบ้านให้กับโครงการของพฤกษาวิลล์

Federbrau (Thailand) Co.,ltd

แนวคิดทางการตลาดของ Beer Federbra โดยใช้ Acitivity ร่วมเล่นเกมส์ แบบ เจาะกลุ่ม Target ตรงกลุ่มโดยจัดงาน Events ร่วมกันกับ Party ต่าง ๆรายละเอียดของ Website เลยต่อยอดและแตกแนว ร่วมกับ Face book และ Twitter รวมถึง ภาพต่าง ๆ ในกิจกรรมจะเก็บไว้ใน Flicker

HTC Thailand Co.,ltd.

เราต่อยอดทางการตลาดให้กับ HTC Thailand ด้วยระบบการสั่งซื้อ Online ผ่านทุกระบบการชำระเงินไม่ว่าจะเป็น Visa / Master card หรือ Conter Service ด้วยการบริการ Shopping บนหน้า Website ได้ทันที ช่วยเพิ่มยอดขายทาง Online ในระบบ E-Commerce อย่างที่ไม่เคยมีบริษัท ไหนทำมาก่อน

Thai Beverage Public Company Limited

การทำสื่อ Online Media ให้กับ  Thai Beverage Public Company Limited บริษัท ไทยเบจเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) หรือ เบียร์ช้างในปัจจุบัน เป็น Project ระยะยาวต่อเนื่องโดยรายละเอียดงานเป็นการสร้าง activities ให้ Website รวมถึงสร้าง Social Network แบบครบวงจร

DTAC ง่ายสำหรับการสั่งซื้อผ่าน Dealer

dtac B2B

ระบบการสั่งซื้อภายในสำหรับ  Retail (ร้านค้าปลีกโดยกำหนดโควต้าของสินค้า และ ราคา) ป้องกันการกักสินค้าของ Retailer แต่ละเจ้า ซึ่งเป็นระบบ E-Commerce ภายในของทาง DTAC ในการใช้งาน ระบบนี้พัฒนาด้วยรูปแบบ การเข้ารหัส SSL รองรับการใช้งาน Retailer ทั่วประเทศไทย แต่ไม่ได้ Public ให้กับบุคคลภายนอกใช้งาน   Flow ของ Dtac ก่อนไปนำเสนอให้ลูกค้า หลังจาก Flow เราคุยกันจนกระทั่ง Project นี้ให้ลงมือทำจนกระทั้งได้ Mockup ออกมาให้สำหรับ Dtac […]