รับงานนอก (Outsource) ทำ Blog /เขียน Contents

  เปิดรับงานนอกในส่วนของ Blog (สร้าง Contents) เริ่มต้นตั้งแต่ วาง concept /Strategy /เขียน เรื่องราวให้เข้ากับ Brand สินค้า ข่าว Update เริ่มต้นตั้งแต่ 1 .(Blog Webmaster) รายละเอียดในการจัดทำ 1.1. จด Domain name 1.2.

Read More