วิธีการ Scan QR Code หรือ 2D Barcode

QRcode Logo
QRcode Logo
อีกรูปแบบหนึ่งของการทำธุรกิจโดยการใช้ 2D Barcode หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า QR Code

โทรศัพท์ที่รองรับการใช้ QR Code
โทรศัพท์ที่รองรับการใช้ QR Code และ การใช้ i-nigma.mobi

มือถือที่รองรับ i-nigma
มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma
มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma
มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma
มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma
มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma
มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma
มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma
มือถือที่รองรับ i-nigma
และมือถือมากกว่า 470 รุ่น ดูรายละเอียดเิพิ่มเติมที่  http://www.i-nigma.com

Comments

comments

Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ 6 ปีเต็มยินดีรับใช้ในการเข้าไปช่วยทำ Content Marketing / Social network รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Website : idea2mobile.com

One thought on “วิธีการ Scan QR Code หรือ 2D Barcode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *