AR ช่วยเลือกสินค้า

AR ช่วยเลือกสินค้า
AR ช่วยเลือกสินค้า

จะดีไหมว่าเวลาไปห้างแล้วหาซื้อของไม่เจอ น่าจะมีตัวช่วยในการช่วยค้นหา (CTRL+F) เลยมีไอเดียว่าคงอีกไม่น่านาน เพราะอาจจะใช้ AR มาช่วยได้ แล้ววันนี้พอดีไปเจอ AR video ตัวนี้พอดีเลยคิดว่าคงไม่นานแล้วล่ะที่จะได้เห็น Technology แบบที่นั่งคุยกัน

มาดูวีดีโอกัน

Augmented (hyper)Reality: Domestic Robocop from Keiichi Matsuda on Vimeo.Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *