มาดู Campaign การโปรโมต Game ด้วย Viral แบบนี้

เป็นแนวทางการโปรโมตเหมือน Campaign ของต่างประเทศ หลายตัวแต่ก็ยังใช้ได้ผลดีพอสมควร แต่ประเทศไทยนั้นยังไม่เห็นใครทำ โดยอาศัย กำแพง ตามตึกต่าง ๆ หรือ พื้นที่ที่มีคนเดินเป็นจำนวนมากแล้ว ยิง Slide Projector เข้าเพื่อให้เกิดการถ่ายรูปบอกต่อในโลกของ Social Network

โปรโมท Game แบบ Viral Marketing
โปรโมท Game แบบ Viral Marketing

Campaign ในการทำ Viral แบบนี้น่าสนใจมากสนใจ ไว้จะลองทำดูแล้วเอาต่อยอดในการทำ Viral Marketing

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *