แนวคิดทางการตลาดของ Beer Federbra โดยใช้ Acitivity ร่วมเล่นเกมส์ แบบ เจาะกลุ่ม Target ตรงกลุ่มโดยจัดงาน Events ร่วมกันกับ Party ต่าง ๆรายละเอียดของ Website เลยต่อยอดและแตกแนว ร่วมกับ Face book และ Twitter รวมถึง ภาพต่าง ๆ

Read More

เราต่อยอดทางการตลาดให้กับ HTC Thailand ด้วยระบบการสั่งซื้อ Online ผ่านทุกระบบการชำระเงินไม่ว่าจะเป็น Visa / Master card หรือ Conter Service ด้วยการบริการ Shopping บนหน้า Website ได้ทันที ช่วยเพิ่มยอดขายทาง Online ในระบบ E-Commerce อย่างที่ไม่เคยมีบริษัท ไหนทำมาก่อน

Read More

การทำสื่อ Online Media ให้กับ  Thai Beverage Public Company Limited บริษัท ไทยเบจเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) หรือ เบียร์ช้างในปัจจุบัน เป็น Project ระยะยาวต่อเนื่องโดยรายละเอียดงานเป็นการสร้าง activities ให้ Website รวมถึงสร้าง Social Network แบบครบวงจร

Read More
dtac B2B

ระบบการสั่งซื้อภายในสำหรับ  Retail (ร้านค้าปลีกโดยกำหนดโควต้าของสินค้า และ ราคา) ป้องกันการกักสินค้าของ Retailer แต่ละเจ้า ซึ่งเป็นระบบ E-Commerce ภายในของทาง DTAC ในการใช้งาน ระบบนี้พัฒนาด้วยรูปแบบ การเข้ารหัส SSL รองรับการใช้งาน Retailer ทั่วประเทศไทย แต่ไม่ได้ Public ให้กับบุคคลภายนอกใช้งาน   Flow ของ

Read More