Tag: จัดการ Work Flow เอกสารทุกอย่างด้วย E-Work flows

จัดการเอกสารที่สำคัญในระบบการทำงานทุกอย่างด้วย E-Work flows

การทำงานภายใน 1 Loop ของ Flows เช่น ระบบธนาคาร, ระบบการซื้อขาย, ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเมื่อจบ Project แล้วจะเจอระบบงานซ้ำ ๆ วนเวียนกันไปมา เช่น 1. ใบสมัครของลูกค้า / เอกสารการจดทะเบียน / เอกสารอื่น ๆ   ฝ่ายบัญชีตรวจสอบ 2. เอกสารที่ผ่านการลงนาม ฝ่ายกฏหมายตรวจสอบ 3….