จัดการเอกสารที่สำคัญในระบบการทำงานทุกอย่างด้วย E-Work flows

workflow_ระบบจัดการทางด้านเอกสาร
workflow_ระบบจัดการทางด้านเอกสาร

การทำงานภายใน 1 Loop ของ Flows เช่น ระบบธนาคาร, ระบบการซื้อขาย, ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเมื่อจบ Project แล้วจะเจอระบบงานซ้ำ ๆ วนเวียนกันไปมา เช่น

1. ใบสมัครของลูกค้า / เอกสารการจดทะเบียน / เอกสารอื่น ๆ   ฝ่ายบัญชีตรวจสอบ
2. เอกสารที่ผ่านการลงนาม ฝ่ายกฏหมายตรวจสอบ
3. ฝ่ายขายต้องการตรวจสอบเอกสารย้อนหลัง ฝ่ายขายใช้ในภายหลัง / แก้ไขเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งให้ทางฝ่ายกฏหมายอีกครั้ง
4. ฝ่ายเก็บเอกสาร ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  ฝ่ายเก็บเอกสาร จบขั้นตอนสำหรับ 1 customer ของลูกค้า

ปัญหาทำไมต้องมี E-Work Flow

  • เอกสารของลูกค้าไม่ครบ ขาดเอกสารสำคัญบางอย่าง
  • เอกสารลูกค้าหายเก็บรวบรวมมาตรวจสอบภายหลังทำลำบาก
  • เอกสารทั้งหมดอยู่ที่แผนกไหน ไม่ทราบ ตรวจสอบไม่ได้
  • เอกสารไม่ได้ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ปิดงานของแต่ละแผนกไม่ได้

เราสร้างระบบ E-Work flow ขึ้นมาเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของทางบริษัท ฯ ที่ต้องทำงานกันเอกสารทุกวัน

workflow1-ระบบจัดการทางด้านเอกสารและตามงาน
workflow1-ระบบจัดการทางด้านเอกสารและตามงาน

ในแต่ละหัวข้อของการทำงาน เช่น สัญญาในการจัดทำ Website ประกอบไปด้วย ฝ่ายกฏหมายร่างสัญญา /ลูกค้าตรวจสอบสัญญา / แก้สัญญา / ส่งให้ผู้มีอำนาจลงนาม / นำสัญญากับเข้าคลังเอกสารทุกอย่างมีขั้นตอนในการดำเนินงาน

workflow2_ระบบตรวจสอบเอกสารในการทำงาน
workflow2_ระบบตรวจสอบเอกสารในการทำงาน

การกำหนด Buddy หรือ คนในแผนกต้องทำงานร่วมกันกรณี อีกคนไม่มาทำงาน หรือ ว่าการจัดสรร พนักงานที่ต้องมาช่วยงานในการทำให้ Process ทางด้านเอกสารจบใน 1 Loops โดยมี SLA (ข้อกำหนดว่าในลูกค้า 1 รายควรจะใช้เวลาไม่เกินกี่วันในการทำงานจะจบ project)

workflow3_ระบบที่ช่วยในการทำงานทางด้าน เอกสาร
workflow3_ระบบที่ช่วยในการทำงานทางด้าน เอกสาร

การตรวจสอบของงานทั้งหมดในภาพรวมดูได้ง่ายในหน้าเดียวว่าลูกค้ารายไหนยังปิดงานหรือว่าเอกสารยังไม่ครบกำหนดในการเก็บเข้า Save

workflow4_ระบบจัดการทางด้านเอกสาร
workflow4_ระบบจัดการทางด้านเอกสาร

ภาพรวมในการปิดงานทางด้านเอกสารทั้งหมดที่ได้เก็บเข้าคลังแล้ว และ ง่ายในการตรวจสอบ สามารถเข้าไปดู Files เอกสาร Pdf ที่เราได้แนบเอกสารทั้งหมดเข้าไปในลูกค้าแต่ละรายได้แบบสะดวกรวดเร็ว

workflow5_ระบบจัดการทางด้านเอกสาร
workflow5_ระบบจัดการทางด้านเอกสาร

Recommend : บริษัท ฯ องค์กร ทางด้าน ธนาคาร , เงินทุนหลักทรัพย์,หรือแม้แต่ กองทุน การซื้อขายทองคำ ,หรือองค์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เอกสารต่าง ๆสำคัญในการอ้างอิง และ เก็บเข้าคลังเอกสารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะใช้ระบบนี้

สนใจใช้ระบบดังกล่าวติดต่อได้ที่

Anantachai Ittiworapong
Idea2mobile.com
Mobile :0866188111
Email : anantachai@idea2mobile.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *