Tag: ยิง Sport ในช่วงรายการ Work Point

ลงโฆษณา Wordkpoint

ยิง Sport ในช่วงรายการ Work Point ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ?

ยิง Sport ในช่วงรายการ Work Point ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ? Work Point หรือ บมจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นามว่า  บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (work) บทความนี้ คิดว่า เป็นความรู้ 2 ทาง คือ นักการตลาดสามารถ plan สื่อในการลงโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ…