Reviews : ทำระบบ HR Intranet ภายในองค์กรให้ง่ายขึ้น

เคยเขียนระบบ Intranet  Reviews ระบบเข้างานของ Taradsolutions ที่เครื่อง Scan อื่น ๆ ต้องอาย วันนี้มาดูระบบ Consolidate ในส่วนของ HR ที่พัฒนาและส่งมอบให้กับลูกค้าไปส่วนหนึ่งของการใช้งานจริง มันช่วยให้การทำงานของ HR ง่ายขึ้นได้แบบง่ายอย่างปลอกเปลือก โดยลงทุนน้อยกว่าการซื้อเครื่อง Scan

Read more