Reviews : ทำระบบ HR Intranet ภายในองค์กรให้ง่ายขึ้น

ระบบ Scan นิ้้ว ต้องอายไปเลย
ระบบ Scan นิ้้ว ต้องอายไปเลย

เคยเขียนระบบ Intranet  Reviews ระบบเข้างานของ Taradsolutions ที่เครื่อง Scan อื่น ๆ ต้องอาย วันนี้มาดูระบบ Consolidate ในส่วนของ HR ที่พัฒนาและส่งมอบให้กับลูกค้าไปส่วนหนึ่งของการใช้งานจริง มันช่วยให้การทำงานของ HR ง่ายขึ้นได้แบบง่ายอย่างปลอกเปลือก โดยลงทุนน้อยกว่าการซื้อเครื่อง Scan นิ้ว

เราลงทุนด้วย Computer เก่า ๆ  1 เครื่อง ทำเป็นระบบ Intranet โดยใช้ ระบบปฏิบัติการ Windows XP และ ลง Appserv ไว้ในเครื่องทำการเขียน Program ขึ้นมาให้สำหรับ HR ในการบันทึกการเข้างาน / การออกจากงาน / การเขียนใบลา / การอนุมัติใบลา ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันของการทำงานในองค์กร

ระบบเข้างาน Support HR
ระบบเข้างาน Support HR

พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องมี User name / Password ในการเข้าระบบ โดยจะต้องเข้าระบบแล้วจะมาบันทึกการเข้างานของตนเอง

บันทึกการเข้างาน ของพนักงานทุกคน
บันทึกการเข้างาน ของพนักงานทุกคน

ป้องกันการเข้าบันทึกแทนกันได้ ไหม ระบบทีเคย Reviews ไว้นั้นจะ Detect กล้องถ่ายรูปขึ้นมา ถ่ายภาพพนักงานในการเข้างาน ป้องกันการเข้างานแทนกันได้ 100 % สำหรับการออกจากงานเหมือนกันคือ Login เข้าระบบ แล้วกดบันทึกออกจากงาน
มันช่วยอะไรได้มากกว่า ถ้า เราจะลาป่วย ลากิจ

ใบลากิจ ลาป่วย ลาทุกชนิด online
ใบลากิจ ลาป่วย ลาทุกชนิด online

ใบลากิจ ลาป่วย ลาทุกชนิด ทำการผ่าน Online มีการฝากงาน เบอร์โทรติดต่อกลับ และการส่งเรื่องขออนุมัติ ไปยังหัวหน้างานได้ทันที

สถานะใบลา หัวหน้างานจะอนุมัติ ผ่าน Online
สถานะใบลา หัวหน้างานจะอนุมัติ ผ่าน Online

มันจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับ บริษัท ฯ ในการประเมิน KPI ของพนักงานในการมาทำงานของพนักงานเอง เพราะจะมี Report ประจำเดือนในการทำงาน ขาด ลา มาสาย ในแต่ละเดือนได้ทันที

รายงานการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย
รายงานการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย

เป็นระบบที่ลงทุนไม่เยอะ แต่สามารถลดเอกสารสำหรับในการใช้ของ แผนก HR ได้เป็นอย่างดี รวมถึง ตรวจสอบพนักงานเองได้ว่าการทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมานั้นขาด ลา มาสายไปเท่าไหร่

สนใจระบบดังกล่าวในการใช้งานรวมถึงต่อยอดในการทำงาน ออกไป เช่น เขียน Daily Report ของแต่ละแผนกติดต่อได้ที่

ตอนนี้เปิด Product ตัวนี้ ตามนี้ http://www.idea2mobile.com/saletracking.htm

ทดลองในการใช้งาน ได้ที

เข้าสู่ Website : http://idea2mobile.com/consolidate/

user : admin

password : 1234

 

Webmaster
Anantachai Ittiworapong
Idea2mobile.com
0866188111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *