Ads Facebook Model มัดมือชก สุดท้ายก็ต้องยอมจ่ายให้มัน

ตั้งแต่ Facebook ตั้งใจให้ New Feed น้อยลง แล้วก็น้อยลงมาตลอด เพื่อบีบ ให้ Page ต่าง ๆ ที่ใช้ Facebook Page  ให้ผ่านตา Fan page เพียงแค่ 10%

Read more