Google Plus Social Network สไตล์ Google

อ่านข่าว Google Plus แล้วโชคดีอย่างหนึ่งคือ ทางเราเองอยู่ในกลุ่มของ คน IT ซะส่วนใหญ่การจะใช้ Google plus ได้ สมัครเองไม่ได้ต้องได้รับการ invite จากทางเพื่อน ซึ่งทางผมได้รับ invite มาจากการร้องขอใน Twitter ก็ได้จาก @icez เป็นน้อง office หลังจากสมัครแล้วก็ลองเข้าไปเล่น หน้าตาหลังจากได้รับ invite แล้วในหมวดหมู่เพื่อน ๆ ที่คุยกันผ่าน Gtalk นั้นก็มี list ขึ้นมาให้เราเลือกจัดกลุ่มของเพื่อน ๆ จะคล้าย ๆ […]