เริ่มต้น Google Remarketing ( Step by Step )

Google Remarketing

Re- marketing ใน Google adwords ผมขออธิบายส่วนที่ผมเข้าใจแล้วกัน ว่ามันคือ  การทำโฆษณาโดยให้แสดง Banner ตามติดไปยัง ลูกค้าเมื่อเข้า Website เราครั้งแรก แล้ว ทำการ Reminder โดยตามติดไปยัง Website ที่เป็น Partner ของ Google ให้แสดง Banner เรา ในแต่ละ Website ที่ลูกค้าได้ไปเยื่ยมชม มันอาจจะดูว่าเยอะไปไหม แต่ Google เขาก็บอกว่า มันสร้าง Effective ในการโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมาก […]