เชื่อไหมว่าคนทำระบบ Commerce กำไร มากกว่า เจ้าของกิจการ

อีกเหตุผลหนึ่ง สำหรับ คนทำงานทางด้าน สาย IT มุ่งเน้นไปทาง strat up มากกว่ามารับเงินเป็นลูกจ้างกินเงินเดือน เหตุผลง่ายมากคือ เป็นเจ้าของระบบ กำไรกว่า เจ้าของกิจการ ตัวอย่างหนึ่งของ ระบบ Commerce  ของ Priceline Group (เจ้าของหลาย Model

Read more