ผ่านไปด้วยดีกับการสัมมนา Social Media Network

ผลงานจากทางเรา ที่ต่อยอดทางความคิดให้ลูกค้า บริษัท ทิปโก้ ฟู๊ด จำกัด ด้วยการนำ QR Code หรือ 2D Barcode เข้ามาต่อยอดธุรกิจด้วย activites สร้าง Brand Awareness ที่ใช้ต้นทุนน้อย แต่วัดผลได้สูงมาก โดยเป็น Gimmic ในงาน สัมมนา Social Media

Read More