ผ่านไปด้วยดีกับการสัมมนา Social Media Network

QR Code tipco
QR Code tipco
ผลงานจากทางเรา ที่ต่อยอดทางความคิดให้ลูกค้า บริษัท ทิปโก้ ฟู๊ด จำกัด ด้วยการนำ QR Code หรือ 2D Barcode เข้ามาต่อยอดธุรกิจด้วย activites สร้าง Brand Awareness ที่ใช้ต้นทุนน้อย แต่วัดผลได้สูงมาก โดยเป็น Gimmic ในงาน สัมมนา Social Media Networking งานนี้ได้เชิญ กูรู หลายท่านเข้ามาร่วมงานสัมมนา และ ได้มีการถ่ายทอดสด Video Streaming โดยมีคนดูมากที่สุด เกือบ 300 คน ในเวลา 3 ชั่วโมง

เป็นภาพบรรยากาศเพิ่มเติมในงาน

[nggallery id=1]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *