Tag: Sales Force หรือ Sales Tracking

พัฒนาจนเสร็จระบบ Sales Force หรือ Sales Tracking

Sales Force หรือ ระบบ Sales Tracking ระบบช่วยติดตามงานขายสำหรับ Sales และ Team Sales จริง ๆ ระบบ Sales ตัวผมเองเคยเขียนการทำ CRM ด้วย ระบบ Microsoft Access มาแล้วตาม blog นี้ http://myblog.idea2mobile.com/?p=17 ถือว่าช่วยงานขายได้ดีมากสำหรับตัวผมเอง แต่ถ้าองค์กรใหญ่ขึ้น Product…