พัฒนาจนเสร็จระบบ Sales Force หรือ Sales Tracking

Sale Force หรือ Sales Tracking
Sale Force หรือ Sales Tracking

Sales Force หรือ ระบบ Sales Tracking ระบบช่วยติดตามงานขายสำหรับ Sales และ Team Sales จริง ๆ ระบบ Sales ตัวผมเองเคยเขียนการทำ CRM ด้วย ระบบ Microsoft Access มาแล้วตาม blog นี้ http://myblog.idea2mobile.com/?p=17 ถือว่าช่วยงานขายได้ดีมากสำหรับตัวผมเอง แต่ถ้าองค์กรใหญ่ขึ้น Product สินค้ามีมากขึ้น Sales มีหลายคนเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ต้องช่วย Support Sales ถือว่าเป็นทางออกที่ดีในยุค Digital นี้

ระบบที่พัฒนาเสร็จนั้นเรียกว่า Consolidate ทำหน้าที่ได้หลายอย่างเช่น

1. ข้อมูลลูกค้า (Customer Details)

1.1. Customer Detail แยก Type ของ Group Customer ได้
1.2. Customer Contact (การติดต่อนัดหมาย การโทรศัพท์ Information ลูกค้า)

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (Product Detail)
2.1. Product Detail (สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบ API (Application Program Interface) กับระบบฐานข้อมูล Server อื่่นได้

3.  Quotation Online

3.1. การออกใบสั่งขาย Quotation Online ให้กับลูกค้าได้ทันทีที่หน้างาน

4.  Report ยอดขาย Total หรือ แยกตาม Sales Online
4.1. รายงานสรุปยอดขาย ของ Sales แยกตามวันที ยอดรวม หรือ ยอดทีมทั้งหมด

ภาพตัวอย่างที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว

customer_detail_ สำหรับกรอกลูกค้าใหม่
customer_detail_ สำหรับกรอกลูกค้าใหม่

Customer Detail คือหัวใจสำหรับการทำ Sales Force หรือ Sale Tracking ระบบสามารถ Import เข้าไป หรือ จะ Export ออกมาเป็น Text Files ได้ รวมถึงสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อมากว่า 1 คน และกำหนดให้ผู้ที่มีอำนาจเข้ามาแก้ไข หรือ จะสร้าง Permission ดูได้อย่างเดียว

Team Sales
Team Sales

Team Sales ทีมขายกำหนด Lead หัวหน้าทีม และ ลูกน้องในทีม โดยมีกำหนดเป้าขายไว้ และ สามารถเลือกสินค้าที่มีไว้เพื่อขายจะทั้งหมด หรือว่า จะแยกสินค้าตามแต่ละแผนกได้

Sales Tracking
Sales Tracking

Sales Tracking การติดตามลูกค้าต่อการติดต่อลูกค้า 1 ราย มีการ Call Meeting / Appointment ลูกค้าและ Action เช่นส่งรายละเอียดลูกค้าไปถึงไหน สามารถเข้ามาดู Sales Tracking หน้านี้ได้ โดยกำหนด Permission ให้ทีมที่เกี่ยวข้องเข้ามาดู หรือว่าจะแก้ไข

Quotation ใบสั่งขาย Online
Quotation ใบสั่งขาย Online

Quotation Online การออกใบสั่งขาย Online ทำได้ง่าย ข้อมูลแต่ละตารางจะเชื่อมโยงถึงกัน ทำให้ใส่เพียงแค่จำนวน สินค้าและเลือกรายการตาม List ของ Program จากนั้นจะ Print หรือ ส่ง Emails ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันที

commission Online
commission Online

Commission Online ระบบคำนวณ ค่า Commission ให้ Sales ได้ทันที รวมถึง Team เพื่อสร้างกำลังใจในการหาลูกค้ารายใหม่และทำให้ถึงเป้าขายต่อไป

Report Online แยกออกเป็น

1. จำนวนลูกค้าทั้งหมดแยกตาม Team จำนวนลูกค้ารวม จะดูได้เฉพาะ Admin หรือ ผู้จัดการฝ่ายขาย
2. จำนวนการติดต่อลูกค้าทั้งหมด
3. ยอดขายของ Sales แยกออกมาเป็นส่วนตัวและ Team
4. ยอดขายรวมทั้งหมด แยกตาม Sales ดูได้เฉพาะ ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือ Admin
5. Report อื่น ๆ เช่น จำนวน Quotations

ระบบนี้ทางด้าน Programing ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียง UI (User Interface) ที่ออกแบบมาให้ใช้สำหรับแต่ละองค์กร

สนใจระบบดังกล่าวติดต่อได้ที่

นายอนันตชัย อิทธิวรพงศ์
0866188111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *