เก็บบรรยากาศ SMEs Mobile Forum “เพิ่มศักยภาพด้วย smartphone&Tablet” วันแรก

เป็นวันแรก ของงานสัมมนา SMEs Mobile Forum “เพิ่มศักยภาพด้วย smartphone&Tablet” ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2554  เริ่มต้นงานประมาณ 13.00 น. โดยคุณหนุ่ย @nuishow เปิดงานกับมุมมอง Tablet +

Read more