TV Online สื่อที่จะมาแรงในปี 2012

จากการได้ไปร่วมงานการเปิดตัวแถลง ข่าวของ  VOOZ TV หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง Box ที่ไว้ต่อกับ Internet แล้วดึงข้อมูลในส่วนของ Contents ที่เป็นช่องทีวี มากกว่า 200 ช่อง มาสู่โทรทัศน์ทีวีของเรา โดยใช้สาย AV (สาย เหลือง ขาว แดง ) ทีนี้ เราก็จะมี Contents ภาพ เสียง ช่องรายการต่าง ๆ ที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลมหาศาลได้ทันที ทำไม ? ผมถึงมองว่า TV Online […]