Tag: vooztv

Corporate Strategic, Digital Online Insights, Webmaster Talks

TV Online สื่อที่จะมาแรงในปี 2012

จากการได้ไปร่วมงานการเปิดตัวแถลง ข่าวของ  VOOZ TV หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง Box ที่ไว้ต่อกับ Internet แล้วดึงข้อมูลในส่วนของ Contents ที่เป็นช่องทีวี มากกว่า 200 ช่อง มาสู่โทรทัศน์ทีวีของเรา โดยใช้สาย AV (สาย เหลือง ขาว แดง ) ทีนี้ เราก็จะมี Contents ภาพ เสียง ช่องรายการต่าง ๆ ที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลมหาศาลได้ทันที ทำไม ? ผมถึงมองว่า TV Online จะเข้ามาถึงผู้บริโภคมากขึ้น จากปัจจัยมีหลายอย่าง 1. Internet ADSL มีราคาถูกลง และ ราคาก็ลดลงมาก 2. Device ในการเข้าถึงข้อมูลนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Internet TV หรือแม้กระทั้ง USB TV หรือ รายการดู TV […]