WebWednesday ครั้งที่ 10 ว่าด้วยการของเงินทุนของ Startup

เป็นครั้งที่ 3 เข้าไปร่วมในงานของ Webwednesday ครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นที่ Route 66 งานนี้คือ จุดเริ่มต้นของ Start up ภาษาอังกฤษตอนนี้เขาใช้กันเยอะมาก พูดง่าย ๆ ตามภาษาไทยบ้านเรา คือ อยากทำโครงการมี idea มีช่องทาง แต่ขาดเงินทุน อยากไปเล่าโครงการนี้ ให้กับทาง VC (Venture Capatial) ฟังว่าโครงการเราอะมัน work มาร่วมลงทุนกันไหม เรามี Idea มี Product แต่ขาดเงินทุน […]