News Topic update Blog.

AR ช่วยเลือกสินค้า

AR ช่วยเลือกสินค้า

AR ช่วยเลือกสินค้า

จะดีไหมว่าเวลาไปห้างแล้วหาซื้อของไม่เจอ น่าจะมีตัวช่วยในการช่วยค้นหา (CTRL+F) เลยมีไอเดียว่าคงอีกไม่น่านาน เพราะอาจจะใช้ AR มาช่วยได้ แล้ววันนี้พอดีไปเจอ AR video ตัวนี้พอดีเลยคิดว่าคงไม่นานแล้วล่ะที่จะได้เห็น Technology แบบที่นั่งคุยกัน

มาดูวีดีโอกัน

Augmented (hyper)Reality: Domestic Robocop from Keiichi Matsuda on Vimeo.Comments

comments

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top