EP1.ทำไมถึงต้องมาใช้ Program CRM โดยมุมมองของคนเคยเป็น Sales องค์กรมาก่อน

CRM (Customer Relations Management) การบริหารการจัดการลูกค้า เริ่มตั้งแต่รู้จักลูกค้า รับรายชื่อเข้ามา ที่เรียกว่า Lead ลูกค้าใหม่ ไม่ว่าจะเกิดจากช่องทางได้รับนามบัตร, LineOA , หรือ แม้กระทั่งการตอบใน Message ช่อง Facebook Inbox ที่คิดว่าอนาคตน่าจะมาเป็นลูกค้าเรา หลังจากนั้น ก็ไปบริหารความสัมพันธ์,การนำเสนองาน,เสนอราคา,แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ จนกระทั่งไปถึงการปิดการขาย สำหรับคนเป็น

Read More