Tag: ขั้นตอนไม่ยากมากมาย สำหรับการ Verify by Visa โดยผ่าน Internet

Development Website E-Commerce, Digital Online Insights, Webmaster Talks

ขั้นตอนไม่ยากมากมาย สำหรับการ Verify by Visa โดยผ่าน Internet

จากบทความที่แล้ว ทำความเข้าใจกับ Verified by VISA และ MasterCard SecureCode เมื่อลงพื้นที่จริงการ Verify by Visa เพื่อให้เกิดการซื้อขายบน Internet จริงนั้น เมื่อเจ้าของบัตรมีการใช้บ้ตร Credit Visa Card และ Master Card จะทำการจ่ายเงิน online เมื่อข้อมูลจำนวนเงินถูกส่งค่าเข้าไปที่ Payment Gateway ของธนาคารใดธนาคารหนึ่งนั้น จะมีการตรวจสอบเหมือนกับการที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของบัตรจริง แต่ พฤติกรรมของคน ส่วนใหญ่ การใช้บัตรเครดิตนั้น จะมีการเคยชิน กับการ เซ็นต์หลังบัตร ในการซื้อสินค้ามากกว่า ความสะดวกสบาย กับการใช้บัตรเครดิต ผ่าน Internet นั้นจะมีขั้นตอนต่างกันมาก หรือ เรียกอีกอย่างว่า ยากมากกว่า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบัตรเอง   หน้าจอส่วนหนึ่งหลังจากการใช้บัตรเครดิตครั้งแรก เมื่อมีการ Verify ขึ้นมา จะมีการถามข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ เช่น วันเดือนปี เกิด […]