วิเคราะห์ บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด

บริษัท ฯ แถวหน้าของวงการ Agency บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด ทำสื่อ Media Agency Online แบบครบวงจรบริหารงานโดยคุณป้อม ศิวัฒน์ มาดูผลประกอบการในปีที่ผ่านมาในงบการเงินเป็นอย่างไร ที่มา : (สมาชิก BOL กรมพัฒนาธุรกิจทางการค้ากระทรวงพาณิชย์) ทุนจดทะเบียนในปี 2550 หรือประมาณ 4 ปีที่ผ่านมาของ ทางบริษัท เริ่มต้นด้วยทุน 2 ล้านบาท ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ เป็นแนวหน้าในไทย จากงบดุล ของบริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด สรุปได้ว่า […]